Projekteerimine

Koostöös kliendiga uute toodete ja ideede disainimine.